certyfikat ISO 14001:2015

W dniu 19.05.2017 w siedzibie Spółki Bimex-Böllhoff odbył się audyt recertyfikąjący na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami nowego wydania normy ISO 14001:2015 - dokonany przez Jednostkę Certyfikującą SGS Systems & Services Certification.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest pozytywna decyzja o certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z wymaganiami  nowego wydania  normy ISO 14001 2015.

 

certyfikat ISO w języku polskim
certyfikat ISO w języku angielskim
certyfikat ISO w języku niemieckim

 

Pobierz certyfikat (wersja polska)

Pobierz certyfikat (wersja angielska)

Pobierz certyfikat (wersja niemiecka)