certyfikat ISO 9001:2015

W dniu 18.04.2017 w siedzibie Spółki Bimex-Böllhoff został przeprowadzony audyt  recertyfikąjący na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami nowego wydania normy ISO 9001:2015  dokonany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SAAR CERT, TÜV SAARLAND z akredytacją DAkkS.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest pozytywna decyzja o certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami  nowego wydania  normy ISO 9001:2015 -  jest to potwierdzenie zgodnie działającego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie technik i systemów łączenia oraz montażu - dystrybucji elementów złącznych z wymaganiami nowego wydania normy ISO 9001:2015.

 

certyfikat ISO w języku polskim
certyfikat ISO w języku angielskim
certyfikat ISO w języku niemieckim

 

Pobierz certyfikat (wersja polska)

Pobierz certyfikat (wersja angielska)

Pobierz certyfikat (wersja niemiecka)