Audyty ISO

W dniu 14.06.2018 odbył się audyt kontrolny/transferowy systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 : 2015 przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą SGS -TÜV SAAR pod akredytacją DAkkS .
 
W dniu 22.05.2018 w siedzibie Spółki Bimex-Böllhoff odbył się audyt kontrolny na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 - dokonany przez Jednostkę Certyfikującą SGS Systems & Services Certification.

Wynikiem przeprowadzonego audytu oraz sporządzonego raportu jest utrzymana ważność certyfikatu ISO 14001:2015 wystawionego przez SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification i jest to potwierdzenie sprawnie działającego Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie technik i systemów łączenia oraz montażu - dystrybucji elementów złącznych.