Audyty ISO

ISO 9001:2008

W dniu 10.06.2015 w siedzibie Spółki Bimex-Böllhoff został przeprowadzony audit kontrolny na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 - dokonany przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SAAR CERT. Audit zakończył się z wynikiem pozytywnym.

Tym samym pozostaje utrzymana ważność certyfikatu ISO 9001:2008 nr DE14/818842199  i jest to potwierdzenie sprawnie działającego Systemu Zarządzania Jakością.
 

ISO 14001:2004

W dniu 03.06.2015 w siedzibie Spółki Bimex-Böllhoff odbył się audit kontrolny na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2004 - dokonany przez Jednostkę Certyfikującą SGS Systems & Services Certification.

Wynikiem przeprowadzonego auditu oraz sporządzonego raportu jest utrzymana ważność certyfikatu ISO 14001:2004 wystawionego przez SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification i jest to potwierdzenie sprawnie działającego Systemu Zarządzania środowiskowego w zakresie technik i systemów łączenia oraz montażu - dystrybucji elementów złącznych.