Diamenty Forbes 2017

Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. raz kolejny został wyróżniony w prestiżowym raporcie Forbes 2017. Bisnode Polska zgromadziła dane o firmach, które złożyły do KRS sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy. Na podstawie tych danych, Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności (na podstawie wskaźników EBIT i ROA). Nagrodzone przedsiębiorstwa mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami oraz spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.