Nagrody dla Bimex-Böllhoff

Bimex-Böllhoff Sp. z o. o. wśród przedsiębiorstw nagrodzonych w rankingach „Skrzydła Biznesu 2014” Gazety Prawnej i „Gazele Biznesu 2014” gazety Puls Biznesu
 
Ranking „Skrzydła Biznesu 2014” pod patronatem Gazety Prawnej wskazał, wyróżnił i nagrodził w październiku 2014 w Rzeszowie między innymi spółkę Bimex-Böllhoff jako średniej wielkości firmę wiarygodną i charakteryzującą się najlepszymi wynikami finansowymi przy dodatniej dynamice wzrostu sprzedaży w latach 2012 i 2013.
W styczniu 2015 roku podczas gali w Krakowie jako 32. firma województwa podkarpackiego pod względem wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysku w latach 2011-2013 odebraliśmy nagrodę „Gazele Biznesu 2014”. Jest to już szóste wyróżnienie, które przyznał naszej firmie Puls Biznesu od początku trwania konkursu w 2000 roku.

> Więcej informacji na Skrzydła Biznesu 2014

> Więcej informacji na Gazele Biznesu 2014