osiągnięcia

Naszym głównym sukcesem jest wypracowanie obecnej pozycji na rynku oraz zdobycie zaufania klientów. Z małego biura handlowego rozwinęliśmy się w firmę sporych rozmiarów – znaną i rozpoznawaną. Wykorzystując własne środki, wybudowaliśmy nową siedzibę firmy oraz wyposażyliśmy magazyn.

Staramy sie o ciągły rozwój i poprawę zadowolenia klientów. Dlatego w 2005 r. wdrożyliśmy system zapewnienia jakości i uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie przez nas wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług w dziedzinie technik i systemów łączenia oraz montażu.

Dowodem naszej pozycji rynkowej i solidnego działania mogą być ponadto uzyskane przez nas nagrody: dwukrotne wyróżnienie w konkursie "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" w 2005 i 2003 roku, a także nagroda "Gazele Biznesu 2005" przyznawana przez "Puls Biznesu" dla prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, potwierdzająca dynamikę wzrostu firmy, jej stabilność i uczciwość.