polityka jakości

Firma Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. w Krzemienicy jest renomowanym przedsiębiorstwem specjalizującym się w technice łączenia i montażu oraz dystrybucji elementów złącznych.

Głównym zadaniem naszej Firmy jest zapewnienie dostaw elementów złącznych i usług spełniających wymagania klienta.
Aby móc w pełni sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym, wymaganiom prawnym oraz specyficznym wymaganiom klientów, w Spółce funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zaineresowanych to istotny dla funkcjonowania naszej Spółki element kontekstu organizacji. W planowaniu i monitorowaniu procesów Systemu Zarządzania Jakością stosujemy podejście procesowe oparte na ryzyku.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością poprzez między innymi:
- prowadzenie działań marketingowych, umożliwiających nawiązanie współpracy z nowymi obszarami rynku,
- rozwijanie współpracy z dostawcami, celem uzyskania wyższej świadomości oraz lepszych rezultatów jakościowych,
- ciągłe podnoszenie kompetencji naszych pracowników, aby sprostać wzrastającym wymaganiom klientów,
- doskonalenie stosowanych metod kontrolno-pomiarowych.  

Zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich wymagań mających zastosowanie w prowadzonej przez Spółkę działalności.

W imieniu Zarządu, kierownictwa oraz wszystkich pracowników Spółki deklaruję wsparcie dla wszystkich inicjatyw i działań ukierunkowanych na realizację naszej idei przewodniej:

Zadowolony Klient to kluczowa wartość w strategii Spółki i gwarancja jej sukcesu.

Krzemienica, 12.01.2017 r.

Prezes Zarządu
Roman Bijak