polityka środowiskowa

Firma Bimex-Böllhoff Sp .z o.o. w Krzemienicy jest renomowanym przedsiębiorstwem specjalizującym się w technice łączenia i montażu oraz dystrybucji elementów złącznych.

Naszym celem jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska.

Realizację przyjętej polityki środowiskowej zapewniamy poprzez:
- utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 jako podstawowego narzędzia do planowania i koordynacji wszelkich działań na rzecz środowiska naturalnego,
- identyfikację i zapobieganie istniejącym i potencjalnym negatywnym wpływom naszej działalności na środowisko,
- ciągłe doskonalenie realizowanych procesów w zakresie ich oddziaływania na środowisko oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami oraz minimalizacji zużycia zasobów naturalnych,
- wzrost świadomości ekologicznej naszych pracowników, klientów i dostawców, który zapewniamy przez poprawną komunikację i szkolenia,
- spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących naszych aspektów środowiskowych.
 
W imieniu Zarządu, kierownictwa i wszystkich pracowników Spółki deklaruję pełne zaangażowanie dla wszelkich działań wynikających z utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Krzemienica, 18.01.2017 r.

Prezes Zarządu
Roman Bijak